HALLO, IK BEN JOZEF VAN OCKEL, EEN 60 - JARIGE NO-NONSENS DUIVENLIEFHEBBER, GEBOREN IN BRASSCHAAT EN WOONACHTIG TE HOEVENEN-STABROEK EN LID VAN DE KAARTSE DUIVENBOND BRASSCHAAT.

MIJN DUIVENSPEL IS VOORAL GEFOCUST OP HET WEDUWNAARSSPEL MET DUIVERS.

VOOR AANVANG VAN HET SEIZOEN 2019 HEB IK 4 OUDE EN 5 JAARSE.

IK SPEELDE TOT 2016 ENKEL OP DE SNELHEID, IN 2017 WERD DE OVERSTAP GEMAAKT NAAR HALVE FOND.